Vang lên… rồi chợt tắt

by Hiền Nga

reng reng
chuông đồng hồ
lúc
3 giờ sáng.
reng reng
chuông đồng hồ
reo
một lần nữa,
và một lần nữa,
và một lần nữa…

là áo mỏng,
là lò sưởi
đã tắt,
với gối ôm
dài bằng một người lớn

không một nỗi nhớ rõ rệt,
không một cảm xúc rõ rệt

có chiếc hộp
lưu giữ
(hầu như!) tất cả
những gì
thuộc về
ta
mở nó
và mọi thứ
hiện ra.

lại một bản tình ca nữa (*)
vang lên
rồi chợt tắt…

tình ca… có buồn không?

(*): Lại Một Bản Tình Ca Nữa – Gạt Tàn Đầy

January 7, 2007

Advertisements