Biển

nhìn kìa,
biển ngoài kia
có thấy gì không? ngọn sóng bạc.
có nghe gì không? tiếng gió.
có cảm thấy không tim ai bối rối?
có cảm thấy không những bồi hồi?

sóng,
sóng nhấp nhô.
gió,
gió thao thức.
còn tim? còn bồi hồi?
thì sao nhỉ?

khi em đứng trước biển,
em tìm Mặt trời,
và cả Mặt trăng hay thay đổi. [1]
em không tìm thấy
em tìm hoài tìm mãi. vẫn không tìm thấy.
em hoang hoải quay về bờ cát.

khi rời xa biển,
tim thổn thức, bồi hồi nức nở.
lại kiếm tìm sóng, gió
lại kiếm tìm Mặt trời, Mặt trăng
lại kiếm tìm bàn tay ấm
để lau đi đêm dài, nước mắt tròn nóng hổi…

————————————-
[1] Juliet: O, swear not by the moon, the inconstant moon that monthly changes in her circled orb.

June 5, 2007

Advertisements