A Reminder

We are very spoiled, dears.
What we’re going through is nothing
Nothing compared to others.
We’re given far too much,
Struggle far too little.
Remind yourself, remind myself, remind ourselves
Everyday
That we should complain less
And try more
We need to work harder
Fight stronger
Have more compassion
And more passion
To bring it forward
To make a difference
In the lives of others.

Có rất nhiều việc cần phải làm. Cứng rắn lên và không được để mình trì trệ. Mình có khả năng làm cho bản thân không vô nghĩa. Cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa đối với cuộc sống nhiều người khác. Không được tự bằng lòng với bản thân, không được phép cảm thấy thỏa mãn với thực tế. Cần phải nhạy cảm hơn và bớt vô tâm. Lắng nghe và hồi đáp cảm xúc. Khi nào trái tim còn nhói lên như thế, tức là còn rất nhiều việc mình cần phải làm.

Advertisements