We Need to Talk.

by Hiền Nga

chúng ta
chúng tôi
bọn họ
các bạn
các người
anh ta và cô ta
em và anh
tôi và anh
tôi và bạn
tớ và cậu
mình và T
các anh các chị
chúng nó
chúng mình
mình

cần phải
nên
buộc phải
sẽ
đã
có thể
không thể
không được
được
không nên
không phải
chưa bao giờ
không bao giờ

nói chuyện
trao đổi
thảo luận
tán gẫu
độc thoại
tự thoại
đối thoại
kể chuyện
chat
thư từ
tâm sự
tự sự
lắng nghe
nghe thấy
truyền đạt
tranh luận
cãi vã

.
!
?

Advertisements