Mất định lực

by Hiền Nga

Em hôn anh
giống như là
toàn bộ vũ trụ bị hút cả vào trong hố đen
qua họng trôi theo vào thực quản
bung ra trong dạ dày.

Advertisements