Pantless Romeo / Romeo cởi truồng

by Hiền Nga

Lovingly adapted for a cameraman who once acted Shakespeare

O Romeo, Romeo! Where art thy pants, romeo?
Deny thy clothes and refuse thy shirt,
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I’ll no longer wear a dress.
‘Tis but thy pants that is my enemy.
Thou art thyself, though not fully clothed.
What are clothes? It is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, wear no other pants!
What’s in those pants? That which we call a body
In no other clothes would feel as great.
So Romeo would, were he not wearing pants,
Retain that dear perfection which he owes
Without those pants. Romeo, doff thy pants,
And for thy pants, which is no part of thee,
Take all myself.

——————————————————-

Thân yêu tặng chuyên viên quay lén Lý Thái Dũng, người từng mặc váy người tình của em hơn 3 ngày 3 đêm liên tục

Ôi Romeo, Romeo! Quần của chàng đâu, Romeo?
Hãy từ bỏ xiêm y, và khước từ sắc phục,
Hay, nếu chàng không thể, chàng hãy thề là chàng yêu em,
Và em sẽ không còn mặc váy nữa.
Chỉ có quần của chàng là thù địch,
Còn chàng vẫn cứ là chàng dẫu chẳng mặc quần.
Quần áo là gì chứ? Chẳng phải là tay, hay là chân,
Là cánh tay, hay gương mặt, hay bất cứ phần nào khác
Của một con người. Than ôi, hãy cứ chẳng mặc cái quần nào khác!
Nghĩa lý gì một cái quần? Thứ ta gọi là cơ thể
Dù không mặc gì thì cũng vẫn đẹp đẽ.
Vậy thì Romeo hỡi, dẫu chàng chẳng có quần,
Hãy giữ lấy những phẩm chất tuyệt mỹ của chàng
Mà chẳng cần mặc quần. Romeo ơi, hãy từ bỏ quần áo,
Đổi cái quần vốn không là một phần của chàng
Và mang tất cả em đi.

Advertisements