Chạy mưa

thế đấy nhé
các bạn cứ đi chơi đi
mưa lại đổ ụp xuống đầu
không kịp chạy mưa đâu
lại ướt hết…
lại chạy cả vào nhau!

Advertisements