Ta làm gì cho hết buổi chiều nay?

Thật không thích thú gì một buổi chiều Sài Gòn sầm sập mưa, mọi thứ trong không gian tối tăm não nề giống Hà Nội đến thế này. Một nơi mình chẳng bao giờ muốn ở lại, một nơi có những con người mình không bao giờ muốn gặp lại, có những phần cuộc đời mình mình không bao giờ muốn sống lại, một nơi có những căn nguyên của mọi phiền muộn trong đời. Đi lên núi, vào rừng, hay về miền năng ấm cũng đều chỉ là để đi thật xa.

Advertisements