In Her Mind's Eye

Trong Mắt Nàng

Month: March, 2016

Trên đảo tràn ngập nắng

Khi bạn đi nghỉ mát
Quên cả lời chốc lát
Vì lạc giữa mênh mông
Chia cho mình kề sát

Khi bơi trong biển vàng
Bỏ quên cả ký ức
Chỉ cần nơi của nàng
Cùng trôi vào vô vàn

Trên đảo tràn ngập nắng
Chúng mình chơi và nhắng
Rồi mình không biết gì
Vì hạnh phúc sâu lắng

Mình chạy trốn cùng nhau
Mình bên nhau mãi mãi
Sẽ chẳng còn buồn đau

Advertisements

The Eyes of Pumpkin Flowers

one day i’ll share with you frida
one day i’ll share with you vincent
one day i’ll share with you how
and why
my heart bleeds

but for now
for you
it’s a world where
van gogh paints pumpkin seeds, and kahlo
has a jungle blossoming from her hair;
where beauty
and pains
are a dichotomy


For the little duckling who probably still believes in the duality of pain and happiness, may you grow into the beautiful chaos of an inquiring and righteous mind (like Frida Kahlo?). Promise one day soon I’ll accompany you to the twilight zone, where you’ll bathe and be awed by the complexity of light and darkness. But for now, enjoy the soft, pink, fuzzy light of your Spring. And know that I’m with you. I’m with you.

%d bloggers like this: